Nationellt centrum för kvinnofrid

NCK vid Uppsala universitet är ett nationellt kunskaps- och resurscentrum för frågor om mäns våld mot kvinnor, våld i samkönade relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. NCK arbetar på uppdrag av regeringen med att sammanställa, utveckla och sprida kunskap inom dessa områden.

I NCK: s kunskapsbank finns nyheter, en förteckning över forskare, ämnesguider, förslag på litteratur samt publikationer från NCK och nationella myndigheter som rör hedersrelaterat våld och förtryck samt könsstympning samlat. På uppdrag av regeringen driver även Kvinnofridslinjen som är en nationell stödtelefon för kvinnor som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Till Kvinnofridslinjen kan även yrkesverksamma ringa med frågor. Inom ramen för regeringsuppdrag har NCK publicerat flera rapporter och kunskaps- och forskningsöversikter om hedersrelaterat våld och förtryck samt könsstympning samt en rapport om att möta patienter som söker kontakt med hälso- och sjukvården på grund av oro kring oskuld och heder.