Nationellt uppdrag heder

År 2005 fick Länsstyrelsen Östergötland även ett nationellt uppdrag med ett övergripande ansvar för länsstyrelsernas uppdrag rörande hedersrelaterat våld och förtryck. Uppdraget innebär bland annat att fördela medel till nationella eller länsövergripande insatser med syfte att motverka hedersrelaterat våld och förtryck samt att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja. Genom de nationella medlen främjas samarbete över länsgränserna och nationell spridning av goda exempel på insatser.

Inom ramen för det nationella uppdraget ansvarar Länsstyrelsen Östergötland för länsstyrelsernas utvecklingsarbete inom uppdraget, liksom för att samordna redovisningen av det pågående uppdragets genomförande i en delrapport respektive slutrapport.

Läs mer om länsstyrelsernas arbete i delrapporten: Att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck. Delredovisning av länsstyrelsernas uppdrag att främja och lämna stöd till insatser (rapport 2012:22).

Läs mer om att söka medel för nationella insatser.