Regionalt uppdrag heder

Sedan år 2004 har alla länsstyrelser haft i uppdrag av regeringen att främja och lämna stöd till insatser för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Det nuvarande uppdraget löper under tidsperioden 2011-2014 och innefattar även insatser som syftar till att motverkar att unga blir gifta mot sin vilja.

Uppdraget består bland annat av att stödja regionala insatser med syfte att förebygga såväl hedersrelaterat våld och förtryck som att unga blir gifta mot sin vilja. Detta innebär att varje länsstyrelse ansvarar för arbetet med att främja och lämna stöd till insatser som genomförs i det egna länet.

Läs mer om att söka regionala medel i Östergötland.

Om du är intresserad av att söka medel till insatser i något av landets övriga län eller önskar ta del av information om vilka insatser som pågår i ett visst län, vänligen kontakta berörd länsstyrelse.