Sprida och utveckla vägledningarna Våga göra skillnad och Våga se

Länsstyrelsen i Östergötlands län för uppdrag att sprida vägledningen Våga göra skillnad – om skydd, stöd och rehabilitering av unga som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck, riskerar att bli gifta mot sin vilja eller som har blivit gifta mot sin vilja. I uppdraget ingår även spridning av vägledningen Våga se – om stöd, vård och skydd av flickor som är eller riskerar att bli könsstympade.

Uppdraget ska genomföras med utgångspunkt i att insatserna blir långsiktigt hållbara och implementeras i ordinarie verksamhet. Spridningen av vägledningarna ska riktas till landets kommuner och genomföras i samverkan med länsstyrelserna.