Nationella projektmedel

Samtliga länsstyrelser har i regeringsuppdrag att främja och lämna stöd till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck. Uppdraget består bland annat av att stödja regionala och nationella projekt som arbetar förebyggande mot hedersrelaterat våld och förtryck.

År 2005 fick Länsstyrelsen Östergötland ett nationellt uppdrag som går ut på att stödja förebyggande projekt som rörde fler än ett län. I menyn till höger kan du läsa om aktuella projektutlysningar, information till dig som redan har fått medel beviljade samt information om de projekt som är igång under  2015-2016.