Beviljade projekt 2019-2020

Organisation: Somaya kvinno- och tjejjourer, Stiftelsen Unga kvinnors värn och Terrafem
Projektnamn: Stöd till ett fritt liv

Organisation: Romska ungdomsförbundet
Projektnamn: Romer i fokus – en långsiktig förändring

Organisation: Östersunds Kommun
Projektnamn: Långsiktigt stöd till hedersutsatta

Organisation: Kvinnors nätverk
Projektnamn: Vad händer sen?

Organisation: Länsstyrelsen Gävleborg och Länsstyrelsen Norrbotten
Projektnamn: Hedersrelaterat förtryck – moderskap och konkurrerande normer i en migrationskontext

Organisation: TRIS – tjejers rätt i samhället
Projektnamn: Låt mig stanna! – ett projekt om asylsökande barn som utsätts för hedersrelaterat våld

Organisation: Norrköpings kommun
Projektnamn: Öppna förskolan som bas för förebyggande arbete inom HRV

Organisation: Region Stockholm, Karolinska Universitetssjukhuset
Projektnamn: Barnskyddsteamet – att ta med hedersrelaterat våld och förtryck i samtal med barnet

Organisation: Glöm aldrig Pela och Fadime (GAPF)
Projektnamn: Medverkan – ett projekt för barns rätt att leva utan hedersrelaterat våld och förtryck

Organisation: Skåne stadsmission
Projektnamn: Semiskyddat boende