Information för dig som beviljats medel

Här hittar du viktig information för dig som beviljats medel för förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Under genomförandet av insatsen kan vissa förändringar ske i förhållande till ansökan och genomförandeplan. I dessa situationer är det viktigt att ni kontaktar Länsstyrelsen för ett godkännande av förändringen innan den genomförs.

Det är viktigt att du kontaktar Länsstyrelsen om:

•  Startdatum för insatsen ändras (tidigare- eller senareläggs).
•  Tidsperioden för insatsen ändras.
•  Kontaktperson eller firmatecknare ändras.
•  Ni önskar göra ändringar gällande omfördelning av kostnadsposter.
•  Förändringar av budget.
•  Ni önskar göra förändringar avseende syfte och genomförande.

Revisorsintyg

Samtliga som beviljats projektmedel har möjlighet att söka upp till 10 000 kronor för revision.

Ansökan om kostnad för revision görs som en budgetpost direkt i ansökan om medel.

En auktoriserad eller godkänd revisor ska skriftligen intyga att den ekonomiska redovisningen av de medel som Länsstyrelsen beviljat är tillförlitliga och räkenskaperna rättvisande. Revisorn ska även intyga att medlen använts i enlighet med de villkor som framgår i länsstyrelsens skrift Vägledning: om projektmedel för förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck. Detaljerad information om revisorsintyg hittar du i dokumentet Anvisningar för revisorsintyg. Dessa hittar du under sidan Mallar och blanketter.