Utbetalning av medel

Beviljade medel utbetalas i enlighet med Länsstyrelsens beslutsbrev i samband med projektstart.

Medlen utbetalas inte per automatik utan måste rekvireras. Rekvirering görs på avsedd blankett och ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast 15 december 2019. Om rekvireringen inte har gjorts i tid, upphör rätten till de beviljade medlen.

För utbetalning måste rekvisitionsblanketten vara fullständig och korrekt ifylld. Det är viktigt att plus- eller bankgironummer överensstämmer med det bankkonto som angetts i ansökan, liksom att rekvisitionen är undertecknad av behörig firmatecknare.

För detaljerad information om utbetalning och rekvirering av medel, se Vägledning: Om projektmedel för förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck. Rekvisitionsblankett och vägledningen hittar du under sidan Mallar och blanketter.