Aktuellt

Antal träffar: 41 stycken

2/2 2018

Statistik från stödtelefonen

2018-02-02

Länsstyrelsen Östergötland driver en nationell stödtelefon dit yrkesverksamma och ideella runt om i landet kan ringa för att få råd och konsultation när det gäller ärenden som rör hedersrelaterat våld och förtryck. Baserat på de ärenden som inkommer till stödtelefonen tas viss statistik fram. Denna statistik ger en övergripande bild …Läs mer

30/11 2017

Nationell samling mot hedersrelaterat våld och förtryck

2017-11-30

Länsstyrelsen Östergötland arrangerar i samråd med Socialdepartementet en konferens om hedersrelaterat våld och förtryck den 30 november, kl.14:00-16:00 Vid konferensen ges presentationer kring regeringens nya satsning för att förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck samt presentationer av pågående arbete inom myndigheter. Fokus ligger särskilt på arbetet mot barnäktenskap, brott …Läs mer

21/8 2017

Saknas någon efter lovet? Slå larm!

2017-08-21

Varje år saknas elever när skolan startar efter sommarlovet. Det kan vara barn och unga som inte fick komma hem efter sommarens semesterresa. Risken finns att de kan ha blivit gifta mot sin vilja. Inför sommarlovet lanserade länsstyrelserna en informationskampanj med budskapet att alla äger rätten till kroppslig integritet och …Läs mer

1/6 2017

Webbsänd konferens om könsstympning 1 juni

2017-06-01

Könsstympning av flickor – viktigt att upptäcka, utreda och få fällande domar Den 1 juni kl 9:30-16 genomförs en högaktuell webbkonferens om könsstympning på Karolinska institutet i Stockholm. Det är ett värdefullt tillfälle att få mer information och en fördjupning inom detta viktiga ämne. Hela dagen webbsänds via spelaren nedan. …Läs mer

3/5 2017

Nu lanseras ny kampanj mot hedersförtryck

2017-05-03

Alla äger rätten till kroppslig integritet och att forma och påverka sitt eget liv. Det är budskapet i Länsstyrelsernas nya informationskampanj, som består av fem kortfilmer vilka visar att många unga personer i dag inte får den möjligheten. Alla människor ska få välja själva vem man vill umgås med, bli …Läs mer

3/4 2017

Långsiktigt arbete nödvändigt för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck

2017-04-03

Länsstyrelserna har haft regeringens uppdrag att främja och lämna stöd till insatser mot  hedersrelaterat våld och förtryck. I en rapport som nu överlämnas till regeringen ges en övergripande bild av arbetet. En av de viktigaste slutsatserna är att det krävs långsiktighet för att arbetet mot hedersförtryck ska vara framgångsrikt. Länsstyrelserna …Läs mer

31/3 2017

Många barn och unga som lever i hedersförtryck förs utomlands

2017-03-31

Länsstyrelsen Östergötland har lämnat över en rapport till regeringen kring arbetet med det nationella uppdraget att motverka hedersrelaterat våld och förtryck. I rapporten beskrivs bland annat de ärenden som kommit till Länsstyrelsens nationella stödtelefon. Det handlar om många utsatta barn och unga, som exempelvis har förts utomlands mot sin vilja, …Läs mer

23/2 2017

Våga förstå!

2017-02-23

Länsstyrelsen Östergötland lanserar ett särskilt kommunikationsverktyg, Våga förstå! för arbete med barn och unga med intellektuell funktionsnedsättning som riskerar utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck. Länsstyrelsen Östergötland anser att alla barn och ungas behov och rättigheter måste både synliggöras och tillgodoses. Detta framgår av såväl lagstiftning som barnkonventionen. Länsstyrelsen Östergötlands …Läs mer

13/2 2017

Nationell samling i Rosenbad mot hedersrelaterat våld och förtryck

2017-02-13

Tisdag den 14 februari, klockan 13:00-16:30, arrangerar Socialdepartementet och Länsstyrelsen Östergötland en nationell samling i Rosenbad mot hedersrelaterat våld och förtryck. Barn- och jämställdhetsminister Åsa Regnér och inrikesminister Anders Ygeman talar. Konferensens inriktning är på hur arbetet bäst bedrivs för att förebygga och stoppa våldet och förtrycket, inklusive barnäktenskap. Vid …Läs mer

3/11 2016

Nyhetsbrev hedersförtryck – november 2016

2016-11-03

Här kommer information om vad som är aktuellt inom Länsstyrelsen Östergötlands nationella regeringsuppdrag för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck, och dess olika uttrycksformer barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor. Läs nyhetsbrevet här