Aktuellt

Antal träffar: 50 stycken

8/2 2019

Att motverka hedersrelaterat våld och förtryck i skolan

2019-02-08

Ingen ska fara illa, vare sig i hemmet eller i skolan. Trygghet är en förutsättning för att elever ska kunna lära sig och därför behöver personalen i skolan kunskap om hur man kan motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Arbetet med att motverka hedersrelaterat våld och förtryck behöver ske systematiskt och …Läs mer

28/1 2019

Insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck

2019-01-28

Vad säger forskningen om familjebaserade interventioner jämfört med individuella interventioner vid hedersrelaterat våld och förtryck? Många av de insatser som används när unga utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck är individinriktade, men det har även förekommit familjebaserat arbete. Det är okänt vilket av dessa arbetssätt som är gynnsammast för de …Läs mer

8/1 2019

Antalet samtal till den nationella stödtelefonen ökar

2019-01-08

Nu finns statistik över samtal till den nationella stödtelefonen under perioden 13 mars 2014 – 31 december 2018. Länsstyrelsen Östergötland driver en nationell stödtelefon dit yrkesverksamma och ideella runt om i landet kan ringa för att få råd och konsultation när det gäller ärenden som rör hedersrelaterat våld och förtryck. …Läs mer

13/12 2018

Skyldigheter och möjligheter när en elev saknas

2018-12-13

Varje år saknas elever när skolan startar efter lovet. Risken finns att de kan ha blivit gifta mot sin vilja eller utsatta för andra former av hedersrelaterat våld och förtryck. Det är viktigt att man känner till vilka skyldigheter man har och vilka möjliga åtgärder som finns när en elev …Läs mer

1/10 2018

Ny statistik från stödtelefonen

2018-10-01

Länsstyrelsen Östergötland driver en nationell stödtelefon dit yrkesverksamma och ideella runt om i landet kan ringa för att få råd och konsultation när det gäller ärenden som rör hedersrelaterat våld och förtryck. Baserat på de ärenden som inkommer till stödtelefonen tas viss statistik fram. Denna statistik ger en övergripande bild …Läs mer

30/8 2018

Det är mitt liv!

2018-08-30

Stiftelsen Allmänna Barnhuset har på uppdrag av regeringen genomfört en kartläggning av våld mot barn i Sverige där frågor om barns ofrihet lyfts in för första gången. Länsstyrelsen Östergötland gav därefter Stiftelsen Allmänna Barnhuset i uppdrag att ta fram en kortare beskrivande och jämförande rapport om hur de unga med begränsat …Läs mer

13/6 2018

Ny studie om dömda för hedersrelaterat våld

2018-06-13

Kriminalvården har publicerat en forskningsstudie där man jämfört hedersvåldsdömda med normalbefolkningen och andra grupper av våldsbrottsdömda klienter. Projektet har beviljats nationella projektmedel från Länsstyrelsen Östergötland. Läs mer om projektet och ladda ner rapporten här

14/5 2018

Att vara orolig för en kompis

2018-05-14

Länsstyrelserna runt om i Sverige genomför nu en gemensam satsning för att nå ut med information kring riskerna med att barn kan komma att giftas bort under sommarlovet. Kampanjen riktas till yrkesverksamma men även till ungdomarna själva och visar var den som är utsatt kan vända sig för att få …Läs mer

29/3 2018

Verksamheten under 2017

2018-03-29

Nu har Länsstyrelsen Östergötland släppt en rapport där vi redovisar det arbete som gjorts under 2017. Genomförandet av uppdraget under 2017 har bland annat bestått av att: Driva den nationella stödtelefonen för råd och vägledning i ärenden till yrkesverksamma och ideellt verksamma Arrangera och medverka i utbildningsinsatser och konferenser om …Läs mer

2/2 2018

Statistik från stödtelefonen

2018-02-02

Länsstyrelsen Östergötland driver en nationell stödtelefon dit yrkesverksamma och ideella runt om i landet kan ringa för att få råd och konsultation när det gäller ärenden som rör hedersrelaterat våld och förtryck. Baserat på de ärenden som inkommer till stödtelefonen tas viss statistik fram. Denna statistik ger en övergripande bild …Läs mer