Aktuellt

Antal träffar: 59 stycken

8/1 2020

Samtal till stödtelefonen under 2019

2020-01-08

Nu finns det ny statistik över samtal till den nationella stödtelefonen för perioden 13 mars 2014 – 31 december 2019. Till Länsstyrelsen Östergötlands nationella stödtelefon kan yrkesverksamma och ideella runt om i landet ringa för att få råd och konsultation när det gäller ärenden som rör hedersrelaterat våld och förtryck. Baserat på …Läs mer

12/12 2019

Satsning på projekt mot hedersrelaterat våld och förtryck

2019-12-12

Tio projekt med syfte att motverka hedersrelaterat våld och förtryck får dela på sammanlagt 12,4 miljoner kronor. Länsstyrelsen Östergötland har regeringens nationella uppdrag att motverka och förebygga hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap inklusive könsstympning av flickor och kvinnor. I uppdraget ingår bland annat att skapa bättre förutsättningar för organisationers …Läs mer

9/12 2019

Nationella projektmedel 2019-2020

2019-12-09

Utlysningen av projektmedel är nu avslutad och de projekt som beviljats medel har meddelats detta. Här finns mer information för dig som beviljats medel

23/10 2019

Sök projektmedel

2019-10-23

Vi utlyser nu projektmedel för utveckling av metoder och arbetssätt som stärker stödet till den utsatta målgruppen. Läs mer här om hur du kan söka dessa medel

2/10 2019

Ny statistik från vår nationella stödtelefon

2019-10-02

Nu har vi uppdaterat statistiken över samtalen till den nationella stödtelefonen under perioden 13 mars 2014 – 30 september 2019. Till Länsstyrelsen Östergötlands nationella stödtelefon kan yrkesverksamma och ideella runt om i landet ringa för att få råd och konsultation när det gäller ärenden som rör hedersrelaterat våld och förtryck. …Läs mer

28/6 2019

Kom och träffa oss under Almedalsveckan

2019-06-28

Alla barn har rätt att få vara barn. Det är budskapet när det nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck föreläser i Almedalen. Söndagen den 30 juni inleds årets upplaga av Almedalsveckan. Länsstyrelsen Östergötland finns representerade i Visby genom det nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck som den 3 …Läs mer

13/5 2019

Kampanj inför sommarlovet

2019-05-13

Länsstyrelserna har tidigare tagit fram material för att belysa skyldigheter och möjligheter för att förhindra att en elev saknas vid skolstart och skickar nu ut detta material på nytt inför sommarlovet. Under sommarlovet riskerar många barn och ungdomar att bli bortgifta under utlandsresor. Det kan handla om barn och unga …Läs mer

10/4 2019

Uppdaterad statistik från stödtelefonen

2019-04-10

Nu finns statistik över samtal till den nationella stödtelefonen under perioden 13 mars 2014 – 31 mars 2019. Till Länsstyrelsen Östergötlands nationella stödtelefon kan yrkesverksamma och ideella runt om i landet ringa för att få råd och konsultation när det gäller ärenden som rör hedersrelaterat våld och förtryck. Baserat på …Läs mer

1/4 2019

Vad jobbade vi med under 2018?

2019-04-01

Länsstyrelsen Östergötland har under 2018 haft regeringens uppdrag att bidra till att stärka statliga och kommunala verksamheters förmåga att förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap samt könsstympning av kvinnor och flickor. Uppdraget innefattar att stödja enskilda yrkesverksamma och nationella myndigheter i deras arbete. Uppdraget har bestått av …Läs mer

8/2 2019

Att motverka hedersrelaterat våld och förtryck i skolan

2019-02-08

Ingen ska fara illa, vare sig i hemmet eller i skolan. Trygghet är en förutsättning för att elever ska kunna lära sig och därför behöver personalen i skolan kunskap om hur man kan motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Arbetet med att motverka hedersrelaterat våld och förtryck behöver ske systematiskt och …Läs mer