Aktuellt

Antal träffar: 56 stycken

23/10 2019

Sök projektmedel

2019-10-23

Vi utlyser nu projektmedel för utveckling av metoder och arbetssätt som stärker stödet till den utsatta målgruppen. Läs mer här om hur du kan söka dessa medel

2/10 2019

Ny statistik från vår nationella stödtelefon

2019-10-02

Nu har vi uppdaterat statistiken över samtalen till den nationella stödtelefonen under perioden 13 mars 2014 – 30 september 2019. Till Länsstyrelsen Östergötlands nationella stödtelefon kan yrkesverksamma och ideella runt om i landet ringa för att få råd och konsultation när det gäller ärenden som rör hedersrelaterat våld och förtryck. …Läs mer

28/6 2019

Kom och träffa oss under Almedalsveckan

2019-06-28

Alla barn har rätt att få vara barn. Det är budskapet när det nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck föreläser i Almedalen. Söndagen den 30 juni inleds årets upplaga av Almedalsveckan. Länsstyrelsen Östergötland finns representerade i Visby genom det nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck som den 3 …Läs mer

13/5 2019

Kampanj inför sommarlovet

2019-05-13

Länsstyrelserna har tidigare tagit fram material för att belysa skyldigheter och möjligheter för att förhindra att en elev saknas vid skolstart och skickar nu ut detta material på nytt inför sommarlovet. Under sommarlovet riskerar många barn och ungdomar att bli bortgifta under utlandsresor. Det kan handla om barn och unga …Läs mer

10/4 2019

Uppdaterad statistik från stödtelefonen

2019-04-10

Nu finns statistik över samtal till den nationella stödtelefonen under perioden 13 mars 2014 – 31 mars 2019. Till Länsstyrelsen Östergötlands nationella stödtelefon kan yrkesverksamma och ideella runt om i landet ringa för att få råd och konsultation när det gäller ärenden som rör hedersrelaterat våld och förtryck. Baserat på …Läs mer

1/4 2019

Vad jobbade vi med under 2018?

2019-04-01

Länsstyrelsen Östergötland har under 2018 haft regeringens uppdrag att bidra till att stärka statliga och kommunala verksamheters förmåga att förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap samt könsstympning av kvinnor och flickor. Uppdraget innefattar att stödja enskilda yrkesverksamma och nationella myndigheter i deras arbete. Uppdraget har bestått av …Läs mer

8/2 2019

Att motverka hedersrelaterat våld och förtryck i skolan

2019-02-08

Ingen ska fara illa, vare sig i hemmet eller i skolan. Trygghet är en förutsättning för att elever ska kunna lära sig och därför behöver personalen i skolan kunskap om hur man kan motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Arbetet med att motverka hedersrelaterat våld och förtryck behöver ske systematiskt och …Läs mer

28/1 2019

Insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck

2019-01-28

Vad säger forskningen om familjebaserade interventioner jämfört med individuella interventioner vid hedersrelaterat våld och förtryck? Många av de insatser som används när unga utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck är individinriktade, men det har även förekommit familjebaserat arbete. Det är okänt vilket av dessa arbetssätt som är gynnsammast för de …Läs mer

8/1 2019

Antalet samtal till den nationella stödtelefonen ökar

2019-01-08

Nu finns statistik över samtal till den nationella stödtelefonen under perioden 13 mars 2014 – 31 december 2018. Länsstyrelsen Östergötland driver en nationell stödtelefon dit yrkesverksamma och ideella runt om i landet kan ringa för att få råd och konsultation när det gäller ärenden som rör hedersrelaterat våld och förtryck. …Läs mer

13/12 2018

Skyldigheter och möjligheter när en elev saknas

2018-12-13

Varje år saknas elever när skolan startar efter lovet. Risken finns att de kan ha blivit gifta mot sin vilja eller utsatta för andra former av hedersrelaterat våld och förtryck. Det är viktigt att man känner till vilka skyldigheter man har och vilka möjliga åtgärder som finns när en elev …Läs mer