Aktuellt

Antal träffar: 67 stycken

29/10 2020

Informationsfilmen DET ÄR MITT LIV – om våld mot barn som inte får bestämma över sitt eget liv

2020-10-29

Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland har tillsammans med Stiftelsen Allmänna Barnhuset tagit fram informationsfilmen DET ÄR MITT LIV – om våld mot barn som inte får bestämma över sitt eget liv. Filmen tar upp de rättigheter man har som ung i Sverige och vart man …Läs mer

18/9 2020

Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck permanentas

2020-09-18

I dag kom besked från regeringen om att Länsstyrelsen Östergötlands nationella kompetensteam ska utvecklas och permanentas i form av ett nationellt kompetenscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck. Förslaget innebär att kompetensteamets verksamhet blir permanent vid Länsstyrelsen Östergötland i form av ett nationellt kompetenscentrum. För 2021 tillförs verksamheten 30 miljoner kronor …Läs mer

16/6 2020

Nytt informationsmaterial om skärpt lagstiftning kring hedersbrott

2020-06-16

Den 1 juli 2020 träder skärpt lagstiftning i kraft i form av: Barnäktenskapsbrott Utreseförbud Straffskärpningsgrund för brott med hedersmotiv Nationella kompetensteamet vid Länsstyrelsen Östergötland har tagit fram informationsmaterial och affischer kring den skärpta lagstiftningen som ni gärna får sprida till era kontakter och i era nätverk. Här på vår webbplats hittar …Läs mer

16/6 2020

Utvärdering av nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck

2020-06-16

Länsstyrelsen Östergötland har regeringens nationella uppdrag att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck. Det nationella kompetensteamets arbete har nu utvärderats av Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Syftet med utvärderingen är att ge regeringen underlag för att inrätta ett permanent sektorsövergripande uppdrag i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Utvärderarna har analyserat …Läs mer

4/6 2020

Aktuellt utifrån covid-19

2020-06-04

(2020-06-04) Hälso- och sjukvårdspersonal gör ett fantastiskt arbete under tuffa förhållanden. Ni är viktiga! Vi följer händelseutvecklingen gällande Coronaviruset covid-19 och informationen på denna sida uppdateras kontinuerligt. Vi i Nationella kompetensteamet vill dock skicka en vädjan till er om att höja er uppmärksamhet när det kommer till de kvinnor, barn …Läs mer

28/5 2020

Skärpt lagstiftning från den 1 juli 2020

2020-05-28

Den 1 juli 2020 träder skärpt lagstiftning i kraft i form av: Barnäktenskapsbrott Utreseförbud Straffskärpningsgrund för brott med hedersmotiv. Barnäktenskapsbrott Lagstiftningen om barn- och tvångsäktenskap infördes 2014 och skärps nu. Barn är inte familjens ägodel, de är individer med egen vilja. Alla individer har rätt att göra sina egna livsval …Läs mer

7/5 2020

Ändringar i lagstiftningen om könsstympning

2020-05-07

Från och med 1 maj 2020 så avskaffas preskription för könsstympningsbrott som begåtts mot barn. I betänkandet Barnpornografibrottet och preskription av brott mot barn (2019/20: JuU22) välkomnar justitieutskottet regeringens förslag om avskaffad preskription för könsstympning som begåtts mot barn, som är i enlighet med tidigare tillkännagivanden från riksdagen. Utskottet betonar …Läs mer

27/3 2020

Kartläggning av landets bortförda barn genomförd

2020-03-27

En majoritet av landets kommuner behöver förbättra sitt arbete vad gäller hanteringen av ärenden rörande bortförda barn och vuxna. Det visar den nationella kartläggning av bortförda personer i en hederskontext samt barn som uppges vara gifta som det nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland genomfört. I …Läs mer

8/1 2020

Samtal till stödtelefonen under 2019

2020-01-08

Nu finns det ny statistik över samtal till den nationella stödtelefonen för perioden 13 mars 2014 – 31 december 2019. Till Länsstyrelsen Östergötlands nationella stödtelefon kan yrkesverksamma och ideella runt om i landet ringa för att få råd och konsultation när det gäller ärenden som rör hedersrelaterat våld och förtryck. Baserat på …Läs mer

12/12 2019

Satsning på projekt mot hedersrelaterat våld och förtryck

2019-12-12

Tio projekt med syfte att motverka hedersrelaterat våld och förtryck får dela på sammanlagt 12,4 miljoner kronor. Länsstyrelsen Östergötland har regeringens nationella uppdrag att motverka och förebygga hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap inklusive könsstympning av flickor och kvinnor. I uppdraget ingår bland annat att skapa bättre förutsättningar för organisationers …Läs mer