Aktuellt

Antal träffar: 1 stycken

14/5 2018

Att vara orolig för en kompis

2018-05-14

Länsstyrelserna runt om i Sverige genomför nu en gemensam satsning för att nå ut med information kring riskerna med att barn kan komma att giftas bort under sommarlovet. Kampanjen riktas till yrkesverksamma men även till ungdomarna själva och visar var den som är utsatt kan vända sig för att få …Läs mer