Aktuellt

Antal träffar: 1 stycken

30/8 2018

Det är mitt liv!

2018-08-30

Stiftelsen Allmänna Barnhuset har på uppdrag av regeringen genomfört en kartläggning av våld mot barn i Sverige där frågor om barns ofrihet lyfts in för första gången. Länsstyrelsen Östergötland gav därefter Stiftelsen Allmänna Barnhuset i uppdrag att ta fram en kortare beskrivande och jämförande rapport om hur de unga med begränsat …Läs mer