Aktuellt

Antal träffar: 2 stycken

28/1 2019

Insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck

2019-01-28

Vad säger forskningen om familjebaserade interventioner jämfört med individuella interventioner vid hedersrelaterat våld och förtryck? Många av de insatser som används när unga utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck är individinriktade, men det har även förekommit familjebaserat arbete. Det är okänt vilket av dessa arbetssätt som är gynnsammast för de …Läs mer

8/1 2019

Antalet samtal till den nationella stödtelefonen ökar

2019-01-08

Nu finns statistik över samtal till den nationella stödtelefonen under perioden 13 mars 2014 – 31 december 2018. Länsstyrelsen Östergötland driver en nationell stödtelefon dit yrkesverksamma och ideella runt om i landet kan ringa för att få råd och konsultation när det gäller ärenden som rör hedersrelaterat våld och förtryck. …Läs mer