Aktuellt

Antal träffar: 2 stycken

10/4 2019

Uppdaterad statistik från stödtelefonen

2019-04-10

Nu finns statistik över samtal till den nationella stödtelefonen under perioden 13 mars 2014 – 31 mars 2019. Till Länsstyrelsen Östergötlands nationella stödtelefon kan yrkesverksamma och ideella runt om i landet ringa för att få råd och konsultation när det gäller ärenden som rör hedersrelaterat våld och förtryck. Baserat på …Läs mer

1/4 2019

Vad jobbade vi med under 2018?

2019-04-01

Länsstyrelsen Östergötland har under 2018 haft regeringens uppdrag att bidra till att stärka statliga och kommunala verksamheters förmåga att förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap samt könsstympning av kvinnor och flickor. Uppdraget innefattar att stödja enskilda yrkesverksamma och nationella myndigheter i deras arbete. Uppdraget har bestått av …Läs mer