Aktuellt

Antal träffar: 2 stycken

28/5 2020

Skärpt lagstiftning från den 1 juli 2020

2020-05-28

Den 1 juli 2020 träder skärpt lagstiftning i kraft i form av: Barnäktenskapsbrott Utreseförbud Straffskärpningsgrund för brott med hedersmotiv. Barnäktenskapsbrott Lagstiftningen om barn- och tvångsäktenskap infördes 2014 och skärps nu. Barn är inte familjens ägodel, de är individer med egen vilja. Alla individer har rätt att göra sina egna livsval …Läs mer

7/5 2020

Ändringar i lagstiftningen om könsstympning

2020-05-07

Från och med 1 maj 2020 så avskaffas preskription för könsstympningsbrott som begåtts mot barn. I betänkandet Barnpornografibrottet och preskription av brott mot barn (2019/20: JuU22) välkomnar justitieutskottet regeringens förslag om avskaffad preskription för könsstympning som begåtts mot barn, som är i enlighet med tidigare tillkännagivanden från riksdagen. Utskottet betonar …Läs mer