Aktuellt

Antal träffar: 3 stycken

16/6 2020

Nytt informationsmaterial om skärpt lagstiftning kring hedersbrott

2020-06-16

Den 1 juli 2020 träder skärpt lagstiftning i kraft i form av: Barnäktenskapsbrott Utreseförbud Straffskärpningsgrund för brott med hedersmotiv Nationella kompetensteamet vid Länsstyrelsen Östergötland har tagit fram informationsmaterial och affischer kring den skärpta lagstiftningen som ni gärna får sprida till era kontakter och i era nätverk. Här på vår webbplats hittar …Läs mer

16/6 2020

Utvärdering av nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck

2020-06-16

Länsstyrelsen Östergötland har regeringens nationella uppdrag att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck. Det nationella kompetensteamets arbete har nu utvärderats av Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Syftet med utvärderingen är att ge regeringen underlag för att inrätta ett permanent sektorsövergripande uppdrag i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Utvärderarna har analyserat …Läs mer

4/6 2020

Aktuellt utifrån covid-19

2020-06-04

(2020-06-04) Hälso- och sjukvårdspersonal gör ett fantastiskt arbete under tuffa förhållanden. Ni är viktiga! Vi följer händelseutvecklingen gällande Coronaviruset covid-19 och informationen på denna sida uppdateras kontinuerligt. Vi i Nationella kompetensteamet vill dock skicka en vädjan till er om att höja er uppmärksamhet när det kommer till de kvinnor, barn …Läs mer