Ideella organisationer

Länsstyrelsen Östergötland samverkar i de olika nationella regeringsuppdragen med ideella organisationer. Vi för dialog med ideella organisationer och tar del av deras expertkunskap som rör målgruppen för att målgruppsanpassa våra insatser och utveckla arbetet. Vi samverkar även med ideella organisationer vid framtagande av material, och som stöd i referensgrupper.