Rädda Barnen – Det handlar om kärlek/Kärleken är fri (2014-2017)

Länsstyrelsen Östergötland och Rädda Barnen samarbetar i verksamheten Det handlar om kärlek och även i Arvsfondsprojektet Kärleken är fri (2014-2017) tillsammans med Folkteatern Gävleborg och Örebro Länsteater.

Länsstyrelsen och Rädda Barnen startade deras samarbete hösten 2008. Syftet var att utveckla en modell för att arbeta förebyggande mot hedersrelaterat förtryck och våld. Modellen visade sig vara väldigt lyckad och projektet har därefter spridit sig till många skolor på flera orter runt om i landet.

Det handlar om kärlek  finns nu på ett åttiotal orter i Sverige men målet är att alla kommuner i landet ska ha ett eget Det handlar om Kärlek  så att flera myndigheter samverkar med frivilligorganisationer för att värna om barn och ungas rättigheter. På Rädda Barnens webbplats dinarattigheter.se finner du mer information om Det handlar om kärlek, hur du själv kan starta Det handlar om kärlek i din kommun, information kring barn och ungas rättigheter samt en chatt för barn och unga som lever under hedersrelaterat förtryck och våld.

I Arvsfondsprojektet Kärleken är fri (2014-2017) ingår utvecklandet av detta pedagogiska material kring hedersproblematik som ett stöd riktat till lärare och annan skolpersonal.

Läs mer om lärarmaterialet här

Läs mer om projektet Det handlar om kärlek/Kärleken är fri här.