Modellen Det handlar om kärlek

Modellen Det handlar om kärlek har under 2013-2014 utvecklas till ett projekt som sker i samarbete med frivilligorganisationer i landet för att bygga upp en stödverksamhet som är kopplade till skolor där modellen Det handlar om kärlek genomförs, projektet benämns Kärleken är fri. Till detta medverkar även Folkteatern i Gävleborg som på skolorna ger målgruppsanpassade föreställningar.

Modellen Det handlar om kärlek är baserat på samverkan mellan myndigheter och frivilligorganisationer, och att dessa tillsammans träffar barn och unga i skolan. Genom att visa de unga att både myndigheter och frivilligorganisationer tillsammans står upp för barns och ungas rättigheter och de mänskliga rättigheterna så är förhoppningen med arbetet att barn och unga känner en trygghet att vända sig till dessa aktörer för stöd och skydd.

Det finns tre grundprinciper att utgå ifrån i arbetet med Det handlar om kärlek:

  • Att träffa och möta barn och unga i deras vardagsmiljö, i skolan.
  • Att samverka mellan frivilligorganisationer och myndigheter i arbetet kring att levandegöra barns rättigheter.
  • Att arbeta utifrån Barnkonventionen, att utgå från ett rättighetsperspektiv.

Projektets målgrupp är högstadie- och gymnasieelever. Läs mer om projektet på Rädda Barnens webbplats dinarattigheter.se.