Övriga länsstyrelser

Sedan år 2004 har alla länsstyrelser haft i uppdrag av regeringen att främja och lämna stöd till insatser för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Uppdraget består bland annat av att stödja regionala insatser med syfte att förebygga såväl hedersrelaterat våld och förtryck som att unga blir gifta mot sin vilja. Detta innebär att varje länsstyrelse ansvarar för arbetet med att främja och lämna stöd till insatser som genomförs i det egna länet.

Länsstyrelsen Östergötland sammankallar ett nätverk för länsstyrelserna i landet. Vi samlas för att se hur arbetet kan struktureras och för att dela erfarenheter och information. Vi genomför gemensamma insatser i form av bland annat utbildningar i respektive län. Det välfungerande samarbetet med våra länsstyrelsekollegor har varit en förutsättning för att spridningen av vårt arbete har blivit möjligt. Arbetet är redan påbörjat, men det krävs långsiktiga lösningar för att skapa den organisation som krävs för att kunna möta barns och ungas behov av stöd och skydd.

Här kan du hitta information om din länsstyrelse.