Nationella myndigheter

Länsstyrelsen samverkar med andra nationella myndigheter i olika uppdrag. Dels samordnar Länsstyrelsen ett nationellt myndighetsnätverk där myndigheter kan ta stöd av varandra i arbetet. Sedan gör Länsstyrelsen riktade insatser tillsammans med andra nationella myndigheter.

Dessa myndigheter har även egna uppdrag för att genomföra olika insatser för att motverka och förebygga hedersrelaterat våld och förtryck, barn- och tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor.