Skatteverket

Skatteverket är den myndighet som genomför en hindersprövning innan man får gifta sig. Hinder kan vara att någon är under 18 år, att parterna är nära släkt med varandra eller att man redan är gift. Myndigheten kan möta den hedersrelaterade problematiken när det handlar om prövning och bedömning av skyddade personuppgifter som Skatteverket beslutar om. Hedersrelaterat våld och förtryck kan vara själv grunden för prövningen.

Skatteverket har genomfört temadagar och erfarenhetsutbyten för berörd personal. Myndigheten har också i samverkan med Brottsoffermyndigheten och Länsstyrelsen Östergötland spridit målgruppsanpassad information till barn som lever med skyddade personuppgifter.