Nya filmer för sociala medier

Alla människor äger rätten till sitt eget liv. Och till sin egen kropp. Vi ska själva få välja vem vi vill umgås med, bli kära i och gifta oss med om vi vill. Det här är något som de flesta av oss upplever som självklart, men verkligheten är en helt annan för en del barn och unga.

Länsstyrelserna har tagit fram fem korta filmer som visar vad det kan handla om och hur man kan agera. Filmerna har vi gjort för att de ska kunna användas inom många olika verksamheter, på bildskärmar, er sajt, Facebook, Instagram och Twitter. Tagga gärna #jagbestämmersjälv och #dethandlaromkärlek.

Ni kan välja att publicera alla fem enligt ett löpande schema. Eller kanske bara ett par av dem. Det viktiga är att våga lyfta frågorna och synliggöra problematiken! Men framförallt för att alla barn och unga ska få sina rättigheter tillgodosedda. Välkommen att ladda ner filmerna och publicera dem för största möjliga spridning. Vi kan göra skillnad!

Klicka här för att ladda ner filmerna »

Publicera gärna filmerna nu!

Ladda ner filmerna och publicera dem gärna en och en efter ett löpande schema. Det ger varje film möjlighet att landa i sitt budskap, innan det är dags att lyfta nästa viktiga ämne. Använd gärna texten som hör till respektive film vid publicering på exempelvis Facebook.

Förslag på hur filmerna kan publiceras:
Vecka 1 = Rätten
Vecka 2 = Studenten
Vecka 3 = Kärleken
Vecka 4 = Våldet
Vecka 5 = Mannen
Vecka 6 = Rätten (repetera denna igen)

Ni hittar även filmerna på vår YouTube-kanal.

RÄTTEN

Rätten

I Sverige har vi rätten att själva forma och påverka våra liv, rätten till kroppslig integritet och de rättigheterna ska gälla alla. Men i verkligheten är det inte så för alla. Det finns barn och unga som utsätts för kontroll med starkt begränsade val i livet. Läs mer på dinarattigheter.se.

STUDENTEN

Studenten

Varje år när höstterminen börjar står skolbänkar tomma. Det är flickor, och ibland också pojkar, som under sommaren blivit bortgifta i utlandet – i strid med flickans eller pojkens egen vilja och med en rädsla för att de inte kommer tillbaka till skolan och det liv de själva önskat. Läs mer på dinarattigheter.se.

KÄRLEKEN

Kärleken

Att bli kär i vem man vill borde vara en självklarhet – men det gäller inte alla! Många unga möter okunskap, oförståelse och också intolerans från sin omgivning. De möter en verklighet där deras kärlek inte är accepterad. Läs mer på dinarattigheter.se.

VÅLDET

Våldet

Våld, kränkningar, begränsningar och kontroll – det är en vardag för många flickor och kvinnor i Sverige. Men också för en del pojkar och unga män. Förövarna är ofta inte bara en person, utan det kan vara ett kollektiv av föräldrar, syskon och andra släktingar. Läs mer på dinarattigheter.se.

MANNEN

mannen-placeholder

Barnäktenskap är skadligt för barns liv, hälsa och utveckling. Ett av FN:s utvecklingsmål är att barnäktenskap ska stoppas. I Sverige är det sedan 2014 inte möjligt för barn att ingå äktenskap. Under senare år har det dock i flera sammanhang uppmärksammats att barn som nyligen anlänt till Sverige har varit gifta. Läs mer på www.hedersfortryck.se.