Informationskampanj om tvångsäktenskap

För många barn och unga innebär sommarlovet sol och bad. Tyvärr gäller detta inte för alla. För en del barn och unga kan det innebära oro för att bli förda ut ur landet mot sin vilja. Andra kan bli vilseledda att resa utomlands. Några av dem riskerar att utsättas för ett tvångsäktenskap.

Se hela informationskampanjen här.