Insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck

Vad säger forskningen om familjebaserade interventioner jämfört med individuella interventioner vid hedersrelaterat våld och förtryck?

Många av de insatser som används när unga utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck är individinriktade, men det har även förekommit familjebaserat arbete. Det är okänt vilket av dessa arbetssätt som är gynnsammast för de utsatta. Många individuella interventioner kan leda till att individen måste bryta helt med sin familj medan familjeinterventioner kan innebära ökad risk för individen. Statens beredning för medicinsk och social utvärderings (SBU) upplysningstjänst har försökt visa vad forskningen säger om dessa typer av interventioner.

Läs rapporten här