Kampanj inför sommarlovet

Länsstyrelserna har tidigare tagit fram material för att belysa skyldigheter och möjligheter för att förhindra att en elev saknas vid skolstart och skickar nu ut detta material på nytt inför sommarlovet.

Under sommarlovet riskerar många barn och ungdomar att bli bortgifta under utlandsresor. Det kan handla om barn och unga som har förts ut ur landet och där lämnats kvar mot sin vilja. Skolbänkar kan stå tomma när höstterminen börjar.

Tillsammans kan vi se till att detta inte sker. Det räcker med att en enda person bryr sig och agerar. Den personen är kanske du!

Se materialet kopplat till kampanjen här

Läs utskicket här

Länsstyrelserna har regeringens uppdrag att på en regional nivå samordna arbetet mot hedersrelaterat förtryck och våld och dess olika uttrycksformer som t.ex. barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor.

Länsstyrelsen Östergötland har de nationella regeringsuppdragen för att förebygga och främja insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck, och dess olika uttrycksformer som t.ex. barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor.