Kom och träffa oss under Almedalsveckan

Alla barn har rätt att få vara barn. Det är budskapet när det nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck föreläser i Almedalen.

Söndagen den 30 juni inleds årets upplaga av Almedalsveckan. Länsstyrelsen Östergötland finns representerade i Visby genom det nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck som den 3 och 4 juli arrangerar seminarier på Barnrättstorget.

Länsstyrelsen Östergötland har sedan 2005 haft nationella uppdrag kring hedersrelaterat våld och förtryck. 2013 utvecklades ett nationellt kompetensteam och inom ramen för uppdraget har en nationell stödtelefon för yrkesverksamma inrättats. Det ena av seminarierna i Almedalen tar avstamp just i samtal till stödtelefonen.

– Det ska inte ligga hos barn och unga att be om hjälp, de ska avlastas från det. Vi yrkesverksamma som möter utsatta barn och unga har det yttersta ansvaret att se utsattheten. Vi måste våga se, våga fråga och våga agera, säger Negin Amirekhtiar som är en av kompetensteamets sakkunniga föreläsare i Almedalen.

Det andra seminariet fokuserar på könsstympning och hur yrkesverksamma kan uppmärksamma och motverka barnäktenskap, tvångsäktenskap och bortförda barn.

– Könsstympning och barnäktenskap handlar om övergrepp och förtryck av flickors kropp och integritet. Det är samhällets ansvar att stoppa övergrepp och stötta de redan utsatta, säger Bayan Nasih som är en av de medverkande föreläsarna vid seminariet.

Mer information

Alla barns rätt att få vara barn – stödtelefonen

Alla barns rätt att få vara barn – könsstympning