Ny statistik från vår nationella stödtelefon

Nu har vi uppdaterat statistiken över samtalen till den nationella stödtelefonen under perioden 13 mars 2014 – 30 september 2019.

Till Länsstyrelsen Östergötlands nationella stödtelefon kan yrkesverksamma och ideella runt om i landet ringa för att få råd och konsultation när det gäller ärenden som rör hedersrelaterat våld och förtryck.

Baserat på de ärenden som inkommer till stödtelefonen tas viss statistik fram. Denna statistik, som uppdateras en gång i kvartalet, ger en övergripande bild av ärendena och den utsatthet som kommer till Länsstyrelsen Östergötlands kännedom. Statistiken kan inte användas för att beskriva förekomsten av utsatta individer i respektive län.

Här hittar du statistiken:

http://www.hedersfortryck.se/kompetensteamet/nationella-stodtelefonen/lagesbeskrivning/