Vad jobbade vi med under 2018?

Länsstyrelsen Östergötland har under 2018 haft regeringens uppdrag att bidra till att stärka statliga och kommunala verksamheters förmåga att förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap samt könsstympning av kvinnor och flickor. Uppdraget innefattar att stödja enskilda yrkesverksamma och nationella myndigheter i deras arbete.

Uppdraget har bestått av sju deluppdrag, varav ett (deluppdrag 7) redovisades i mars 2018:

  1. Stödtelefon för yrkesverksamma
  2. Webbaserat stöd till yrkesverksamma
  3. Stöd till nationella myndigheter
  4. Stöd till övriga länsstyrelser
  5. Utveckling av program för våldsförebyggande arbete med föräldrar
  6. Särskilda analyser
  7. Förslag till nationell handlingsplan mot könsstympning

För att få veta mer om vad vi gjort inom dessa deluppdrag, läs rapporten här