Verksamheten under 2017

Nu har Länsstyrelsen Östergötland släppt en rapport där vi redovisar det arbete som gjorts under 2017.

Genomförandet av uppdraget under 2017 har bland annat bestått av att:

  • Driva den nationella stödtelefonen för råd och vägledning i ärenden till yrkesverksamma och ideellt verksamma
  • Arrangera och medverka i utbildningsinsatser och konferenser om hedersrelaterat våld och förtryck
  • Sprida information och kunskap genom bland annat webbplatsen www.hedersfortryck.se och informationskampanjer
  • Samordna länsstyrelsernas nätverk inom området hedersrelaterat våld och förtryck samt delta i andra relevanta länsstyrelsenätverk
  • Sammankalla och leda det nationella myndighetsnätverket Gift mot sin vilja
  • Sammankalla och leda kommunnätverket Kompotten
  • Samverkat/samrått med nationella myndigheter inom ramen för deras respektive uppdrag
  • Handlägga nationella projekt för arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck

Läs rapporten här