Film: Att vara orolig för en kompis

När ungdomar utsätts för förtryck, våld eller till och med risken att bli bortgifta, så finns det ofta någon som uppfattar signalerna först – en kompis. En undersökning från Stiftelsen Allmänna Barnhuset visar att om de utsatta tar steget att berätta för någon, så väljer de flesta en jämnårig. Men vad kan kompisen göra? Och vem ska hon eller han vända sig till?

I samarbete med alla länsstyrelser i Sverige har Länsstyrelsen Östergötland tagit fram en kortfilm som riktar sig direkt till ungdomar. Filmen belyser hedersproblemen och berättar vad kompisar kan göra för varandra. Den kan visas på skolor, fritidsgårdar och andra platser. Sprid gärna filmen via Facebook, Instagram, Twitter eller andra sociala medier. Tagga #jagbestämmersjälv.

Det finns också affischer med ett budskap direkt riktat till ungdomar. Sätt upp dem i er skola, föreningslokal, köpcentrum eller på annan offentlig plats där ungdomar ofta rör sig. Det här är ett viktigt budskap som berör många.

Filmer

Kompis-SMS-10sek-animering

Kompis SMS 10 sek

Ladda ner
(högerklicka, ”Spara som…”)

 

Kompis SMS 32 sek

Ladda ner
(högerklicka, ”Spara som…”)

 

Karleken

Kärleken 10 sek

Ladda ner
(högerklicka, ”Spara som…”)

 

Affischer

 

Samband mellan ofrihet och utsatthet

Stiftelsen Allmänna Barnhuset har genomfört en undersökning bland ungdomar i åk 9 och gymnasiets åk 2. Undersökningen visar bland annat att de elever som inte får välja sin egen partner (av vilka 55 procent är flickor och 45 procent pojkar) oftare är utsatta för olika former av barnmisshandel, det vill säga våld från vuxna. Det handlar om fysisk och psykisk misshandel, att bevittna våld mot en förälder, om sexuella övergrepp och om försummelse:

  • 88 procent hade utsatts för någon form av barnmisshandel under uppväxten jämfört med 42 procent bland övriga ungdomar.
  • 46 procent hade varit utsatta för minst tre former av misshandel. Motsvarande siffra bland övriga ungdomar var 8 procent.
  • 22 procent hade utsatts för sexuella övergrepp av en vuxen person, jämfört med drygt 8 procent bland övriga ungdomar.
  • Var femte av dessa barn har mått så dåligt att de försökt ta sitt eget liv.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset har på uppdrag av Länsstyrelsen Östergötland gjort en fördjupad analys om våld mot barn som inte får  välja partner själv. Läs mer här.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset har också tagit fram kortfilmen ”Det är mitt liv – en kortfilm om våld mot barn som inte får bestämma över sitt eget liv”. Läs mer här.

 

banner-ratten_web

Rätten att själv få välja

När sommaren närmar sig förs en del barn och unga ut ur landet, med risk för att bland annat giftas bort. Varje år när höstterminen börjar står skolbänkar tomma. Se vår film om barn och unga som riskerar att tvingas till äktenskap och vad du som yrkesverksam ska göra för att förhindra detta – och för det budskapet vidare. Se filmen här!

Här hittar du allt material från kampanjen (2017).