Äkta makar – fem fördjupande artiklar

Fem skribenters artiklar till kunskapssammanställningen Äkta makar.

Artiklarna behandlar olika ämnen som relaterar till frågan om vigselceremonier som inte är juridiskt bindande samt till ekonomiska förbindelser i samband med äktenskap.

Publicerad: 2012 Ungdomstyrelsen