Är du gift? Utredning av handläggning av barn som är gifta när de söker skydd i Sverige

Utredningens syfte är att följa upp och inhämta närmare och bättre kunskap om barn som var gifta då de sökte skydd i Sverige. Utredningen syfte är att undersöka förekomsten av dessa barn och faktiska förhållanden inom Migrationsverkets del av asylprocessen.

Publicerad: 2016 Migrationsverket