Att utveckla en handlingsplan i skolan – ett metodstöd för arbete mot hedersrelaterat våld

Detta metodstöd, som är särskilt framtaget för skolan, kan fungera som ett underlag när skolan ska ta fram en handlingsplan och rutiner för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Publicerad: 2008 Länsstyrelsen Östergötland