De stympade barnen

En bilaga som bygger på artikelserien De stympade barnen av Annica Hesser och Joakim Blomqvist. Artikelserien publicerades i Norrköpings Tidningar under perioden 4 mars till 2 april 2014. Artikelserien är både tankeväckande och inspirerande. Den innehåller artiklar med kvinnor egna berättelser om hur de utsattes för könsstympning och de konsekvenser som övergreppet haft i deras liv. Publikationen innehåller även artiklar med sektorer i samhället som kan vara involverade i att förebygga och förhindra könsstympning i en kommun som åklagare, polis, elevhälsovård, socialtjänst etc.

Publicerad: 2014 NT/Länsstyrelsen Östergötland