Du är född till att göra skillnad

En empowermentbok skriven av Melissa Delir. Empowermentboken är ett självstärkande material, som även riktar sig till yrkesverksamma för att få en djupare förståelse. Syftet med boken är att visa på hur den unga kvinnan steg för steg lärde sig att hantera sin inre ångest och skapa nya sociala relationer. Målet är att skapa bättre förutsättningar för unga att arbeta med den inre tryggheten och att fler unga får verktyg att orka med en brytning och att dessa verktyg kommer från unga som själv varit i insats. Indirekt är det även viktig information för myndigheter, eftersom även ansvariga myndighetsaktörer får ta del av de ungas tankar kring hur de har hanterat sin svåra situation och läsa om vad unga anser att de har för behov i en uppbrottsprocess.

Publicerad: 2014 Länsstyrelsen Östergötland