Flickor och kvinnor i Sverige som kan ha varit utsatta för könsstympning– en uppskattning av antalet

Könsstympning av flickor och kvinnor är ett brott mot de grundläggande mänskliga rättigheterna och mot barns rättigheter. Den här studien uppskattar hur många personer som kan vara utsatta för könsstympning i Sverige i dag.

Publicerad: 2015 Socialstyrelsen