Gift mot sin vilja – en film för yrkesverksamma om den nya lagstiftningen mot tvångsäktenskap

Genom intervjuer med andra aktörer beskrivs innerbörden av den nya lagstiftningen och skillnaden från innan lagen fanns, samt innerbörden av att leva ett liv i en hederskontext. Filmen lyfter även fram vikten av samverkan mellan skola och socialtjänst samt Polisen och hur socialtjänst bör agera för att få till stånd ett bra samarbete med berörda aktörer vid dessa ärenden.

Filmen innehåller intervjuer med Justitieminister Morgan Johansson, intervjuer med yrkesverksamma och verklighetsbaserade berättelser från en tjej och en kille som riskerat att giftas bort mot sin vilja men som har fått hjälp och idag lever ett acceptabelt liv, om än med skyddad identitet. Detta för att ge en förståelse för vad det innebär att utsättas för tvångsäktenskap samt att det går att bidra till att hjälpa utsatta att komma ifrån ett tvångsäktenskap. En representant från socialtjänsten beskriver sina erfarenheter och hur hon har arbetat med de här frågorna genom att lyfta framgångsfaktorer och rutiner.

Publicerad: 2015 Länsstyrelsen Östergötland