Gift mot sin vilja – en informationsfilm för barn och unga om den nya lagen mot tvångsäktenskap (översatta och dubbade till 10 språk)

Här hittar du filmerna översatta och dubbade på 10 språk: turkiska, sorani, somaliska, romani, kurdiska, franska, farsi, engelska, dari samt arabiska. Du kan välja mellan de olika språken i YouTube-spelaren som öppnas när du klickar på länken nedan.

Filmen innehåller verkliga berättelser från en tjej och en kille som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck och som riskerats att bli gifta mot sin vilja, men som har fått hjälp och idag lever ett acceptabelt liv, dock med skyddad identitet och de konsekvenser utsattheten för med sig. Historierna är baserade på verkliga ärenden men med skådespelare för att inte äventyra de utsatta personernas säkerhet.

Filmen innehåller intervjuer med Justitieminister Morgan Johansson, en skolkurator, en polis samt en person verksam inom socialtjänst. Dessa har samtliga erfarenheter av att jobba med målgruppen. Justitieministern tydliggör budskapet bakom lagstiftningen och betonar att den nya lagstiftningen är ett viktigt steg för lika fri- och rättigheter för alla. De yrkesverksamma som direkt möter målgruppen berättar om hur den som är utsatt kan söka hjälp. De informerar att man som utsatt har rätt att ställa kav på vuxna och samhället, samt att ansvariga aktörer har en skyldighet att ge stöd och hjälp till utsatta.

Publicerad: 2016 Länsstyrelsen Östergötland