Slutrapport – Gift mot sin vilja (2015:4)

Denna rapport är en slutredovisning av uppdraget att genomföra insatser för att förebygga och förhindra att unga mellan 13 och 25 år blir gifta mot sin vilja eller utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. (Regeringsuppdrag U2011/7068/UC).

Publicerad: 2015 Länsstyrelsen Östergötland