Granskning av ärenden angående äktenskapstvång, försök och förberedelse därtill samt vilseledande till tvångsäktenskapsresa

Åklagarmyndighetens Utvecklingscentrum Göteborg har genomfört denna granskning. Den har omfattat samtliga vid Åklagarmyndigheten avslutade ärenden som inte har lett till åtal för äktenskapstvång, försök och förberedelse därtill samt vilseledande till tvångsäktenskapsresa.

Publicerad: 2016 Åklagarmyndigheten