Handbok – Handläggning av ärenden gällande övergrepp mot barn

Denna handbok behandlar handläggningen av ärenden rörande olika former av övergrepp mot barn, framförallt avses då brott enligt 3, 4 eller 6 kap. brottsbalken, BrB.

Publicerad: 2012 Åklagarmyndigheten