Könsstympning av flickor och kvinnor – en informationsfilm för föräldrar och vårdnadshavare

Länsstyrelsen Östergötland har producerat denna film som riktar sig till vårdnadshavare. Filmen lyfter lagstiftningen som råder inom området, vilka ansvarsområden myndigheter och andra aktörer har, samt hur man kan få hjälp och stöd från olika samhällsinstanser.

I filmen får vi information av bland annat Justitieminister Morgan Johansson och andra yrkesverksamma om den svenska lagstiftningen mot könsstympning och om vilket ansvar yrkesverksamma har. Filmen beskriver konsekvenserna av könsstympning, vilken skyldighet vårdnadshavare har och barns och ungas rätt till vård.

Publicerad: 2015 Länsstyrelsen Östergötland