Kartläggning föräldrastöd – slutredovisning (2016:06)

Länsstyrelsen Östergötland ser arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttrycksformer som till exempel barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor, som mycket angeläget, prioriterat och viktigt.

Sedan år 2005 har Länsstyrelsen Östergötland haft nationella regeringsuppdrag som rör hedersrelaterat våld och förtryck. I den här rapporten redovisas uppdraget att kartlägga förebyggande insatser i form av föräldrastöd syftande till att motverka hedersrelaterat våld och förtryck.

Publicerad: 2016 Länsstyrelsen Östergötland