Kompetenshöjande åtgärder till hälso- och sjukvården om kvinnlig könsstympning – rapport

Socialstyrelsen har haft i uppdrag att vidta kompetenshöjande åtgärder för hälso- och sjukvården när det gäller kvinnlig könsstympning. Denna rapport vänder sig i första hand till regeringen och är en redovisning av hur Socialstyrelsen genomfört uppdraget.

Publicerad: 2015 Socialstyrelsen