Könsstympning av flickor och kvinnor – en informationsfilm för föräldrar och vårdnadshavare (översatta och dubbade till 10 språk)

Här hittar du filmerna översatta och dubbade på 10 språk: turkiska, sorani, somaliska, romani, kurdiska, franska, farsi, engelska, dari samt arabiska. Du kan välja mellan de olika språken i YouTube-spelaren som öppnas när du klickar på länken nedan.

Länsstyrelsen Östergötland har producerat denna film som riktar sig till vårdnadshavare. Filmen lyfter lagstiftningen som råder inom området, vilka ansvarsområden myndigheter och andra aktörer har, samt hur man kan få hjälp och stöd från olika samhällsinstanser.

I filmen får vi information av bland annat Justitieminister Morgan Johansson och andra yrkesverksamma om den svenska lagstiftningen mot könsstympning och om vilket ansvar yrkesverksamma har. Filmen beskriver konsekvenserna av könsstympning, vilken skyldighet vårdnadshavare har och barns och ungas rätt till vård.

Publicerad: 2016 Länsstyrelsen Östergötland