Könsstympning av flickor och kvinnor – En informationsfilm för yrkesverksamma

För att kunna ge barn och unga det stöd, den vård och det skydd de kan vara i behov av när de blivit utsatta för könsstympning eller när de riskerar att utsättas för könsstympning krävs det att yrkesverksamma har kunskap om hur det går att arbeta mot könsstympning och kunskap om den lagstiftning som finns.

I filmen får vi information av bland annat Justitieminister Morgan Johansson och andra yrkesverksamma med kompetens om könsstympning om den svenska lagstingingen mot könsstympning och om vilket ansvar yrkesversamma har. Filmen lyfter även fram vikten av samverkan mellan skola, socialtjänst, polisen och andra yrkesverksamma och hur det går att samarbete med berörda aktörer vid dessa ärenden.

Publicerad: 2015 Länsstyrelsen Östergötland