Kontrollerad, övervakad, bortgift – om hedersrelaterat våld och förtryck.

En film som ger en bild av hur det är att vara utsatt, och hur skolan kan arbeta med de här frågorna.

Publicerad: 2013 Länsstyrelsen Östergötland