Metodstöd för samverkan – hur kan myndigheter och organisationer stödja varandra för att möta individer utsatta för hedersrelaterat våld?

Just nu håller vi på att revidera denna publikation, den kommer finnas tillgänglig för beställning och nedladdning igen när detta arbete är klart.

Det här är ett metodstöd som kan hjälpa din organisation att utveckla arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck, både inom den egna organisationen och i samverkan med andra. Alla organisationer har kommit olika långt i sitt arbete med att möta och hjälpa flickor och pojkar som är utsatta för hedersrelaterat förtryck och våld. Metodstödet innehåller material som är relevant oavsett hur långt man kommit i denna process.

Publicerad: 2010 Länsstyrelsen Östergötland