Metodstöd när personer befinner sig utomlands eller riskerar att föras utomlands mot sin vilja

Metodhandboken handlar om hedersrelaterat våld och förtryck, hedersbrott i utlandet, tvångsäktenskap, vilseledande till tvångsäktenskapsresa och könsstympning.

Publicerad: 2015 Länsstyrelsen Västmanland