Delrapport – Nationella Kompetensteamet (2014:31)

I denna rapport görs en delredovisning av uppdraget att utveckla och driva ett nationellt kompetensteam (U2013/5290/JÄM). Inom ramen för uppdraget har en nationell stödtelefon inrättats. I denna rapport redovisas detta uppdrag, med fokus på den kunskap och de erfarenheter som den nationella stödtelefonen har gett. Uppdraget har förlängts till och med 2015 (2014/2666/UC) och ska slutredovisas den 12 februari 2016.

Publicerad: 2015 Länsstyrelsen Östergötland